Terms and Conditions

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

 (platné od 01.01.2021)

I. Základní údaje

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží zobrazovaného v internetovém obchodu www.windsorjerky.com nebo web.windsorwild.com  a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti či na základě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (jež jsou specifikováni níže):

Prodávající (podnikatel):

mkwindsor s.r.o.

Zelenářská 23/7

669 02 Znojmo

IČO: 09746293

(fakturační a korespondeční adresa)

Tel.: +420 775 931 960

Email: office@windsorjerky.com

Kupující = objednatel (spotřebitel nebo podnikatel).

Spotřebitel – fyzická osoba/nepodnikatel, která zboží zakoupila pro svoji osobní spotřebu. Veškeré smluvní vztahy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů.

Podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která zboží zakoupila pro účely svojí podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších právních předpisů. – na smluvní vztahy mezi prodávajícím a  kupujícím-podnikatelem se však neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách a ostatní ustanovení na ochranu spotřebitele zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb.

I. Předmět kupní smlouvy:

Zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu firmy Windsor Enteprise s.r.o. .  Veškeré smluvní vztahy se řídí platným právním řádem České republiky a kupní smlouva je uzavírána výhradně v Českém jazyce není li vyžadováno jinak.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek seznámil a souhlasí s nimi. Před vlastním uzavřením kupní smlouvy je kupující na všeobecné obchodní podmínky prodávajícím upozorněn. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a není předávána třetí straně.

II. Uzavření kupní smlouvy

Zboží, zobrazované v elektronickém katalogu internetového obchodu je prodávajícím prezentováno k prodeji v konečné ceně obsahující DPH, poplatky za dopravu a případné poplatky za zvolený způsob platby nejsou součástí ceny zboží a jsou vyčísleny zvlášť.  Veškeré ceny za kilogram jsou platné v okamžiku objednávání zboží. Před učiněním objednávky je kupující řádně seznámen se všemi poplatky vztahujícími se k objednávce zvoleného zboží a před učiněním objednávky má možnost kupující měnit způsob dodání a platby. Před učiněním objednávky je kupující řádně seznámen s přibližnou konečnou cenou objednávky včetně DPH a včetně všech poplatků souvisejících s dodáním objednávaného zboží a s platbou za něj. Pouze v případě, že kupující s celkovou cenou souhlasí, potvrdí správnost objednávky v posledním kroku jejího souhrnného zobrazení.

Pro objednání zboží z elektronického katalogu internetového obchodu prodávajícího kupující požadované zboží vloží do do elektronického košíku, obsah košíku lze až do objednání libovolně měnit (měnit objednávané množství, mazat zboží v košíku, přidávat jiné zboží do elektronického košíku). Vlastní objednávací proces začíná v elektronickém košíku, odkliknutím příkazu “přejít k pokladně”, kdy je kupující nasměrován na objednávkový formulář, ve kterém je kupující vyzván k vyplnění fakturačních, dodacích, kontaktních údajů nebo v případě opakovaného nákupu svoje přihlašovací jméno a heslo. Po vyplnění kupující odklikne „objednat“. Tím dojde k odeslání objednávky do systému eshopu a bude vyzván k poslednímu potvrzení objednávky s konečnou cenou a zbožím, které objednává. Kupujícímu je automaticky odesláno potvrzení objednávky systémem eshopu.

Objednatel: editace fakturačních, dodacích a kontaktních údajů kupujícího. Podnikatelé si vyplní fakturační údaje pro identifikaci podnikatelského subjektu (ičo, dič), zadání platné emailové adresy a platného telefonního čísla je nezbytné pro vyřízení objednávky. V případě chybného zadání dodacích a kontaktních údajů prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nevyřízení objednávky a nedodání zboží. Fakturační údaje lze v případě potřeby kupujícího dodatečně měnit. V případě poznámek k objedávce (např. Specifická úprava zboží, nebo informace ohledně dodacího místa) vyplní kupující pole k tomu určné v sekci “Adresa”.

Způsob doručení: volí prodávající v závislosti na druhu a množství objednávaného zboží

Způsob platby: Zboží nutno uhradit předem bankovním převodem nebo hotově, podle druhu přepravy, kterou si kupující vybere. Platební údaje budou kupujícímu zaslány emailem společně s potvrzenou objednávkou ze strany prodávajícího.

Souhrn objednávky: Prodávající žádá kupujícího o pečlivou kontrolu objednávaných položek zboží v elektronickém košíku, počet objednávaných kusů, správnost dodacích fakturačních údajů v objednávkovém formuláři. Kupující provede kontrolu zejména emailové adresy a zadaného telefonního čísla.

Dokončení objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Přijetí objednávky systémem eshopu  a současně je automatickým systémem kupujícímu na jím zvolenou emailovou adresu zaslána kopie souhrnné objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.  Prodávající kupujícímu emailem potvrdí přijetí objednávky a současně zašle platební údaje pro platbu bankovním převodem nebo odkaz na platební bránu prodávajícího v závislosti na způsob platby, který vybral kupující. Veškeré zboží zobrazované a prezentované v eshopu není považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732, zák. č. 89/2012 Sb. se v tomto případě nepoužije. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím zaslaném kupujícímu emailem společně s platebními údaji.

Při uzavírání kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím pomocí komunikačních prostředků na dálku si náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupující hradí sám (telefonní poplatky, náklady na internetové připojení).

Kupující nemá povinnosti platit zálohu za objedné zboží.

Kupující má k uzavřené smlouvě přístup přes svůj účet v internetovém obchodě prodejce.

III. Dodací podmínky:

Zboží skladem je expedováno podle vybraného druhu přepravy. Při bezhotovostní platbě až po připsání peněz na účet prodávajícího. Dny expedice: středa. Chlazené maso je možné expedovat pouze v případě sezóny lovné zvěře. Pokud bude částka za zboží připsána např. ve čtvrtek, předpokládá se odeslání zboží nejdříve v další expediční den, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud na tento den připadne svátek, nebo den pracovního volna, posune se datum odeslání na nejbližší následující pracovní den nebo na den, který bude dopředu kupujícímu oznámen. Zboží, které aktuálně není skladem není možné objednat přes internetový obchod, je možné je však zamluvit telefonickou domluvou s prodávajícím na telefoním čísle +420 775 931 960. V takovém případě prodávající kupujícího emailem či telefonicky informuje o doskladnění zboží. Kupující v případě zájmu o koupi předobjednaného zboží do 2 pracovních dní objednávku potvrdí. Stvrzením prodávajícího je dále postupováno jako v případě učinění objednávky, viz výše.

Objednané zboží je kupujícímu dodáváno prostřednictvím dopravy prodávajícího, nebo ponechány na domluveném odběrném místě na kterém dostane i patřičné dokumenty (fakturu, dodací list). Kupující uzavřením kupní smlouvy s předáním těchto údajů souhlasí.

Osobní odběr na provozovně v Kuchařovicích: osobní vyzvednutí objednaného zboží je možné pouze po předchozím oboustranném potvrzení  data vyzvednutí na telefoním čísle +420 775 931 960 nebo pomocí emailu office@windsorjerky.com. Zboží je následně odebrat na adrese Kuchařovice 335, 669 02 Znojmo nebo na jiném, ale pouze po obostrané   Při osobním odběru nebude účtován žádný manipulační poplatek.

Doprava:

Rozvoz Praha149,- vč DPH
Rozvoz Brno149,- vč DPH
Personal collectionFree of charge
Česká pošta199,- vč DPH
Při objednávce na 3000,- včetně DPH je doprava ZDARMA.

IV. Platební podmínky:

Úhrada bankovním převodem předem: poplatek za platbu 0,00 Kč. Kupující uhradí celkovou částku objednávky na bankovní účet prodávajícího č.: 2001931594/2010 pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky). V této lhůtě je zboží ve skladu prodávajícího rezervováno. Pokud příchozí platba od kupujícího není na účet prodávajícího připsána do 5 pracovních dní od zaslání platebních údajů, je zrušena rezervace zboží a toto zboží je nabídnuto k jeho dalšímu prodeji. V případě zájmu o koupi zboží musí kupující učinit novou objednávku. Prodávající si vyhrazuje odmítnutí vyřízení objednávky v takovém případě, kdy kupující opakovaně objednává zboží v internetovém obchodě , platby předem nehradí, nebo případně nepřebírá zásilky z odběrových míst.

Platba v hotovosti při osobním odběru: poplatek za platbu 0,00 Kč. Tuto formu úhrady lze použít pouze při osobním odběru zboží, nebo při doručení po Praze a Brně

Platba pomocí platební brány: poplatek za platbu 0,00 Kč.

Online payments are provided for us by the https://www.comgate.cz/en/online-payments ComGate. The service provider, ComGate Payments, a.s., is a licensed Payment Institution operating under the supervision of the Czech National Bank. Payments made through the payment gateway are fully secured and all information is encrypted.

Card payment

The fastest way to pay online. Proceed to the interface https://www.comgate.cz/en/online-payments ComGate, enter your card number, validity date and CVC code - three numbers, which you will find in the signature strip on the back of the card. Everything is secured by the 3D Secure standard, so you will probably be asked to enter a numeric code, which you will receive by SMS from your bank.

Online bank transfer

Immediate payment via internet banking. The ComGate payment gateway redirects you to your internet banking, where you log in as usual and confirm the previously prepared payment order. 

Loga banky

You will be redirected back to the store when the payment is completed. Payment is confirmed immediately, we will proceed with the order without delay.

Contact

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Za splnění dodávky prodávajícího se považuje dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v jeho objednávce nebo předání zboží kupujícímu při jeho osobním odběru. Součástí dodávky je faktura dle povahy dodávaného zboží případně návod k používání výrobku v českém jazyce a záruční list, pokud ho výrobce přikládá. V případě, že výrobce záruční list nepřikládá, slouží k uplatnění případné reklamace dodací list, či faktura vystavené prodávajícím.

V. Převzetí zboží od prodejce:

V případě, že přeprava prodejce dodává kupujícímu zásilku zjevně poškozenou, kupující má právo zásilku odmítnout. V případě, že se rozhodne zásilku převzít, je nutné s řidičem prodejce zásilku otevřít a zkontrolovat stav zboží. Následně kupující prověří obsah zásilky a v případě poškození zboží neprodleně kontaktuje prodávajícího a dodávku reklamuje (telefonicky na tel.č.: +420 775 931 960) Pokud kupující převezme zjevně poškozenou zásilku bez výhrady, má se za to, že kupující o poškození zásilky věděl.

Převzetím dodávky od přepravce bez výhrady kupující stvrzuje, že zásilka nevykazuje žádné viditelné poškození a zjevně je v pořádku. Po převzetí zásilky kupující zásilku vybalí a prověří její obsah. Pokud kupující zjistí, že dodávka není kompletní, je mechaniky nebo jinak zjevně poškozená, neprodleně informuje prodávajícího na tel. č.: +420 775 931 960. Pokud do 24 h od převzetí zásilky kupující nerozporuje dodávku zboží, má se za to, že prodávající splnil svoji povinnost a dodal zboží v objednaném množství a kvalitě.

V případě nepřevzetí zboží v odběrném místě, na kterém se kupující a prodejce vzájemně dohodli pomocí formuláře objednávky, má právo prodávající od kupujícího dále žádné objednávky nepřijímat.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

STORNO OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍM – Storno objednávky je možné kdykoliv do provedení její úhrady. O odeslání zboží je kupující informován info emailem. Objednávku je možno stornovat písemně emailem na office@windsorjerky.com nebo telefonicky na č.: +420 775 931 960, přijetí storna objednávky prodávající emailem potvrdí.

STORNO OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM – Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat v těchto případech: zboží není skladem nebo kupující pravidelně nevyzvedává objednávku z odběrných míst. Dále v  případě zjevné chyby v ceně zboží zobrazované v internetovém obchodě prodávajícího– tzn. zobrazovaná cena je zjevně jiná, než je pro tento druh zboží obvyklé, např. cena je zjevně nízká z důvodu mylného uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, nebo se jedná o zjevné chyby v psaní.  V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již částku za zboží uhradil, částka bude vrácena zpět na jeho bankovní účet do 10ti pracovních dní od příchozí platby, nejpozději však do 14 ti dní od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Dle aktuálního znění občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupujícímu-podnikateli nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká (vylučuje se ustanovení o spotřebitelských smlouvách distančních).

Od kupní smlouvy nelze odstoupit v těchto případech:

–          U zboží upraveného na přání zákazníka

–          U zboží podléhajícího rychlé zkáze

–          U zboží podléhajícího opotřebení nebo zastarání

Dle aktuálního znění občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dní od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, a to bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí být doručeno do 14ti dní od převzetí zboží nebo jeho poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno na adresu prodávajícího: mkwindsor .s.r.o., či na adresu elektronické pošty: windsoroffice@aol.com  (v případě zaslání na chybnou e-mailovou  nebo korespondenční adresu prodávajícího prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím).

Vrácení částky za dodávku zboží:

V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu celkovou částku za dodávku uhrazenou. Náklady za vrácení zboží prodávajícímu si kupující hradí sám. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající uhradí celkovou kupní cenu kupujícímu do 10ti pracovních dní od fyzického vrácení zboží kupujícím, nejpozději však do 14ti dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než kupující zboží fyzicky vrátí, či prokáže, že zboží odeslal.

Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží poškozené, opotřebené, či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na náhradu škody si prodávající může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny za dodávku zboží. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození obalu vzniklé vybalováním zboží.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že prodávaná věc nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a je v tomu odpovídající množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se příslušná věc obvykle používá.

Pokud daná věc má vady, nebo nemá požadované užitné vlastnosti, má kupující právo na řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo její součásti, pokud je to možné. Právo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud se jedná o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně, které brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo jeho součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo z vadného kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

Záruční doba u chlazeného masa = doba spotřeby uvedená na obale zboží.

Při reklamaci chlazeného masa musí kupující vadné zboží:

a) osobně předložit prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace v sídle prodávajícího:  mkwindsor s.r.o., Zelenářská 23/7, 669 02 Znojmo

nebo

b) předat dopravci prodávajícího v závozový den (viz. internetový obchod – přeprava).

Reklamaci chlazeného masa nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného skladování (podmínky pro skladování jsou uvedeny na etiketě umístěné na obalu zboží), nebo v důsledku nesprávného použití zboží anebo v důsledku působení vyšší moci (živelní pohromy).

Vada, která se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za vadu, která existovala již při převzetí věci.

Uplatnění práv kupujícího odpovědnosti prodávajícího za vadu, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího kupující uplatňuje na adrese: mkwindsor s.r.o., Zelenářská 23/7, 669 02 Znojmo. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje fyzické doručení reklamované věci prodávajícímu.

Reklamační lhůta:  Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená a potřebná k odbornému posouzení vady výrobku. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této doby má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nutné prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly na jeho straně v souvislosti s vyřizováním reklamace.

O přijetí věci do reklamačního řízení prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení s uvedením: data uplatnění reklamace, obsahu reklamace, návrh kupujícího na vyřízení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem. V případě zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VIII. DOSTUPNOST E-SHOPU A MOBILNÍ APLIKACE

Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu či mobilní aplikace a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.

Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu či do mobilní aplikace nebo v důsledku užití webové stránky e-shopu či mobilní aplikace v rozporu s jejím určením.

Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu a mobilní aplikace na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shopu a mobilní aplikace kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

X. AUTORSKÁ PRÁVA K RECEPTŮM A OBRÁZKŮM NA WEBU

Dodavatel v rámci e-shopu a mobilní aplikace zveřejňuje pro své odběratele návody, články, recepty, obrázky  a další informace. Některé tyto příspěvky či jejich části, jako např. fotografie pokrmů a recepty k jejich přípravě, jsou dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, považovány za autorské dílo, jehož užití je vázáno na nabytí licence. Dodavatel tímto uděluje odběratelům bezúplatnou licenci k užití autorských děl uveřejněných v e-shopu nebo v mobilní aplikaci v rozsahu dle § 2376 občanského zákoníku, za podmínky, že odběratel při užití díla vždy na viditelném místě uvede dodavatele jako autora, resp. vykonavatele majetkových autorských práv k danému dílu, a dále u díla výslovně uvede, že bylo převzato z webové stránky www.windsorwild.com. Užití díla bez uvedení dodavatele je neoprávněným zásahem do autorských práv dodavatele a ten je v takovém případě oprávněn domáhat se nápravy veškerými způsoby dle platných právních předpisů.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(Tento formulář vyplňte a pošlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy)

– Adresát: mkwindsor s.r.o., Zelenářská 23/7, Znojmo

– Oznamuji, že tímto odstupuji kupní od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

Doklad o zakoupení zboží / variabilní symbol* č.:…………….

Datum převzetí zboží od přepravce/os. odběr*:………………

Kupující (spotřebitel=fyzická osoba):

Jméno a příjmení:…………………………………………

Adresa:……………………………………………………

Kupní cena má být vrácena:

Bankovním převodem na účet č.:…………………………./………………

– Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ……………………………………..

– Datum   ……………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.